Kleren van de keizer

Mocht jij ooit klem komen te zitten
tussen dranghekken en een hersenloze menigte
die stompzinnig begint te juichen
wanneer de heersende vorst in zijn hemd voorbij komt
dan, dat weet je zeker
roep je zonder je wat aan te trekken
van de massa laf en onderdanig klapvee om je heen
Die machthebber heeft niets om het lijf!

Want die jongen uit dat sprookje, dat ben jij
je bepaalt zelf wat goed of slecht is
waar of onwaar, mooi of lelijk
handelt en denkt onafhankelijk
kijkt meewarig neer
op al die slippendragers
van andermans meningen
lakeien van de laatste mode
slaven van hun eigen vooroordeel
niet in staat de waanideeën
van hun beperkte kringetje
ook maar een centimeter te ontstijgen.

Darwins evolutieleer
zou jij als tijdgenoot
bij eerste publicatie hebben omarmd
de in religieuze dogma’s
vastgeroeste tegenstanders
had je droogjes toegevoegd
dat wie weigert in te zien
waarom wij familie zijn
van chimpansee en gorilla
zichzelf voor aap zet.

Van Gogh’s Sterrennacht 2
en de zinderende pracht
van zijn honderden andere meesterstukken
waren je in het oog gesprongen
meteen in 1889 al
hoe kortzichtig ook
de botteriken om je heen
bezworen hadden
dat de maker
een beklagenswaardige gek was
die niets verdiende.

Schuberts onweerstaanbare melodieën
zouden je hart hebben omsingeld, bestormd en veroverd
al zou verder heel Wenen doof blijven
voor hun ongehoorde schoonheid.

Galilei had jij wat graag willen steunen
toen hij onder druk gezet werd
de simpele waarheid te verloochenen
dat de aarde rondtolt door de ruimte.

Hitlers demagogische toespraken
hadden op jou nooit vat gekregen
zijn spervuur van vulgair fascisme en antisemitisme
was op je afgeketst
als een schot hagel op gewapend beton.

Totaal ondenkbaar is het
dat jij je ooit schuldig maken zou
aan de verkrachting van een hulpeloze vrouw
ook wanneer je eens als soldaat
straffeloos kon huishouden
in een afgelegen dorpje
nadat jouw compagnie
alle mannen hadden doodgeschoten.

Het dienstbevel
op weerloze burgers te schieten
zou jij trouwens
met soevereine minzaamheid
naast je neerleggen
in het volle besef
daardoor het risico te lopen
voor deserteur uitgemaakt te worden
en zelf voor het vuurpeloton te eindigen.

Jij zal nooit buigen
voor de waan van de dag
bewapend
met een messcherp denkvermogen
en een feilloos ethisch kompas
schrijd je door het leven

trots en zeker
als een door het volk bejubelde
in staatsiekledij gestoken
keizer.

De kleren van de keizer werd samen met bijpassende muziek in 2009 geschreven voor een toernee van het Nederlands Blazers Ensemble met componisten en dichters, onder wie Joke van Leeuwen, Simon Vinkenoog en Ilja Pfeiffer.