Het Morelli principe

Drie dagen om een ramp te voorkomen

Het Morelli principe – drie dagen om een ramp te voorkomen (Ploegsma, 2014) is de tweede young adult thriller van dochter & vader Laura en Simon Burgers.