Bach en de getallensymboliek

In dit artikel (uit Skepter, juni 1989) wordt Bach en het getal van Van Houten & Kasbergen besproken. Geconcludeerd wordt dat er geen enkele reden is om te veronderstellen dat Bach op welke wijze dan ook getallensymboliek in zijn composities heeft verwerkt.

Boekbespreking-van-Bach-en-het-getal-1