Notulen

Hierbij treft u aan
de notulen van de vergadering
gehouden op 19 mei jongstleden
van 17.09 tot 18.13 uur
op het terras van café ‘Buitenplaats’
gelegen naast ons kantoorpand.

Aan de bijeenkomst werd deelgenomen
door mevrouw Pietersen
koffiejuffrouw bij ons bedrijf
en de heer Jansen
medewerker in de spoelkeuken.

De heer Jansen opende de vergadering
met een kort welkomstwoord
aan het adres van mevrouw Pietersen
en ging over op de bespreking
van het eerste agendapunt
dat de keuze van de consumpties betrof.

Jansen gaf te kennen
voornemens te zijn
een coca cola te bestellen
mevrouw Pietersen sprak haar voorkeur uit
voor een cola light
waarbij zij aantekende
het wenselijk te achten
enigszins op haar gewicht te letten.

Het tweede agendapunt behelsde
de huidige weersomstandigheden
die na een uitvoerige gedachtewisseling
positief beoordeeld werden
en in het licht van het tot dusver
koude en natte voorjaar
door de voltallige vergadering
als ‘verdiend’ werden bestempeld.

Na een pauze van bijna 45 seconden
merkte de heer Jansen op
dat hij sinds kort aan fitness deed
en dat hij nu reeds kon constateren
dat zijn lichamelijke gesteldheid
hier een gunstige invloed van onderging.

Na een tweede pauze
van ruim drie minuten
bracht de heer Jansen naar voren
dat hij sinds lange tijd
zonder dat hij er iets aan kon doen
voor mevrouw Pietersen
gevoelens koesterde
die moeilijk onder woorden te brengen waren
maar dat zij – mevrouw Pietersen dus –
ook zonder dat hij – Jansen – ze had geuit
vermoedelijk wel had opgemerkt
dat er tijdens het werkoverleg in spoelkeuken en kantine
een gedragsverandering
van zijn kant naar haar toe
had plaatsgevonden
waarvan de oorzaak gelegen was
in het bij hem doorgebroken besef
nog niet eerder iemand tegengekomen te zijn
en ook nooit meer iemand te zullen ontmoeten
die in een dergelijke mate als zij
in het bezit was
van de eigenschappen leuk, lief en supertof.

Mevrouw Pietersen
sprak bondig haar waardering uit
voor de uiteenzetting van de heer Jansen
wiens plezierige houding op de werkvloer
haar reeds was opgevallen
en in goed overleg
besloten de deelnemers over te gaan
tot het bestellen van
twee glazen witte wijn
en een schaal borrelnootjes.

In een sfeer van eensgezindheid
werd de vergadering afgerond
en een volgende bijeenkomst gepland.

Hiervoor werd als locatie gekozen
de driezitsbank bij mevrouw Pietersen thuis
met als datum en tijd
dezelfde dag, een kwartier later.