Waar lag het Ithaka van Odysseus?

Dit artikel (uit Skepter, juni 1996) bevat een bespreking van Cees Goekoops theorie over de locatie van het Homerische Ithaka. Geconcludeerd wordt dat Goedkoops theorie gebaseerd is op verkeerde uitgangspunten en bovendien zichzelf tegenspreekt.

Waar-lag-Ithaka