Chrysoliet

piano solo

Chrysoliet (1981) is een compositie voor piano solo van ongeveer vijf minuten. De titel is associatief en verwijst naar de koele schoonheid van de wereld van de mineralen. Er is naar gestreefd die koele, strenge schoonheid weer te geven in een klankwereld.

Klik hierboven voor een uitvoering (2019) door Duco Burgers, piano; hieronder voor de videoregistratie.

De bladmuziek te verkrijgen bij Donemus, https://webshop.donemus.nl/action/front/sheetmusic/21 Voor een verdere toelichting op het stuk, zie aldaar.